Atık İlaçlaması

Atık Böcek İlaçlaması ve Pest Kontrolü Atık Böcek İlaçlaması ve Pest Kontrolü Anka İlaçlama

Atık alanlarında böcek kontrolü çok zorlu bir mücadeledir. Ancak planlama, doğru yönetim ve mücadele programları böceklerden kaynaklanan pek çok zararı en aza indirgeyecektir.

Mücadele planlama ile başlar. Ancak neredeyse her atık depolama alanlarının planlanması ve kurulurken haşere kontrolü konularına gereken önem verilmez. Tahminler atık miktarlarının büyümesi ile doğru orantılı değildir. Çoğunlukla da zararlı böcekler kök saldıktan sonra onlarla mücadele etmek düşünülür. Ancak iş işten geçtikten sonra zararlıların kontrolü neredeyse imkânsızdır.

Yönetmelikler, resmi prosedürler göz ardı edilir. Geri dönüşüm/çürümüş organik artıkların değerlendirilmesi alanlarının kurulmamasının yerel haşere sorunlarına yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmaz. Böceklerle mücadele hep tepkiseldir. Olası riskleri düşünerek önceden önlem almak söz konusu değildir.

Organik atıkların değerlendirilmesi alanlarında uçan böceklerle mücadele ederken pek çok sorunla karşılaşılır. Çoğu zaman atıklar belli bir bölgede uzun süreli kalmaz. Atıklardan biran önce kurtulunmak istenir. Bu acele tavır ise atıklardan sızan ve dökülenlerin tüm alana yayılmasına neden olur. Bu da pek çok uçan zararlı böcek için beslenme ve üreme ortamı oluşturur.

Uçan böceklerin sayısı hızla katlanarak artar ve tüm mahalleyi işgal ederler. Çoğu zaman atıkların ticari değere sahip oldukları kabul edildiği için de satılırlar, taşınırlar. Böylelikle bir çöp toplama merkezinden diğerine sürekli taşınan böcek üreme merkezleri yaratılır.

Organik atıkların geri dönüşüm merkezlerine mesafesi yakın olmalıdır.

Organik atıkların yeniden değerlendirme ve geri dönüşüm alanları kurmayı planlayan yerel yönetimler ve özel şirketler, daha planlama aşamasındayken uçan zararlı böceklerin kontrolüne de planlanmasına da önem vermelidir.

Böcekler bölgede iyice yerleştikten ve sorun yaratmaya başladıktan sonra yapılacak reaksiyon zararlı kontrolü nadiren etkili olur. Böcek kontrolüne planlı bir yaklaşıma sahip olmak, zaman ve paradan tasarruf sağlayacaktır, çünkü yangını söndürmek, yangını önlemek için tedbir almaktan her zaman daha pahalıdır.

Hangi Böcek İlaçlama Ürünleri Kullanılmalı?

Atıkların kısa süreli depolanması dahi uçan zararlı böcekler için büyük bir cazibe alanı oluşturur, bu nedenle sinek kontrol önlemleri gereklidir.

Üreyen sinek türünü doğru tespit edin.

Tabii ki, önerilen en etkin yöntem, entegre haşere yönetim programıdır. Bu, haşerenin biyolojik özelliklerine göre en etkili mücadele yöntemini bulmak için sinek türlerinin doğru tespiti ile başlar. Sinek miktarlarının zamana bağlı değişimi gözlemlenerek, mücadelenin uygun zamanlarda yapılması sağlanır. Böylece sinek sayısındaki değişime göre etkili yöntemin bulunması amaçlanır. Sineklerle biyolojik yöntemlerle mücadele etmek için doğada yer alan sinek avcıları veya ortama yapay olarak eklenen sinek avcıları veya parazitler kullanılabilir.

Fiziksel mücadele yöntemleri ise elektronik sinek öldürücüler ve kapanlardır. Böcek ilaçları ise havaya sıkılan spreyler, sineklerin konduğu yüzeylere yapıştıran böcek ilaçları, böcek öldüren boyalar, sinek larvaları ile mücadele için larvasit denen larva öldüren ilaçlardır.