Çiftlik İlaçlaması

Çiftlik İlaçlaması Çiftlik İlaçlaması Anka İlaçlama
Süt çiftliklerinde önem verilmesi gereken en büyük mücadele sinek mücadelesidir. Süt üretiminizde sinek kontrol programını ekleyerek sayılarını tolere edilebilir seviyelere indirebilir ve sürülerin süt üretimini artırabilirsiniz. İyi haber şu ki sinek mücadelesinin, çiftliğinizdeki diğer bütün unsurları yönettiğiniz gibi yönetilebiliyor olması ve etkili sinek kontrolünün size para kazandırabilmesidir, sinek baskısını azaltarak, süt üretiminin düştüğü tipik yaz aylarında, Sığırlar için daha az sinek genellikle daha fazla kilo alması anlamına geldiği için entikili sinek kontrolü mücadelesinin maliyeti, üretim kaybınızdan az olacaktır.

İlk adım, sizi ve hayvanlarınızı rahatsız eden sinekleri tanımlamaktır. Sizi rahatsız eden sinek çeşitliliği önemli ölçüde farklı kaynaklardan gelebileceğinden bu önemlidir. Kirli hayvan yatakları ve sığırların sınırlandığı her yerde biriken kirli besleme enkazı gibi çok sayıda ayrışan organik madde içerisinde kurtçuklar olarak gelişirler. Süt üretiminde % 10-30 oranında azalmaya neden olabilir. Ayrıca, bu sinekler otlak yemi alımını azaltabilir, pembe göze neden olabilir ve bir hayvandan diğerine hastalık yayabilir. Sıkça karşılaştığınız sineklerinin çoğu, aşağıdaki illüstrasyonlar ile kıyaslanarak kolayca tespit edilebilir. Ayrıca hayvanlarınıza bakarak da söyleyebilirsiniz. Sineklerin öncelikle bacaklarda veya kanatlarda bulunması, yüz ve gözlerinin etrafında dolaşması, gübre etrafınadaki popülasyon, yemlerdeki aktivite tanımlandığında o türlerin önlenmesi ve kontrolü üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

Sineklerle mücadele onların biyolojik döngülerine bağlı olarak, bir bütün halinde sürdürülürse başarı şansı olur. Sürü yönetiminin vazgeçilmez ilkesi olan ‘’Kuru ve Temiz’’ ilkesi, bu mücadelenin de başlıca koşuludur. Sineklerle mücadele temizlik, nem kontrolü, gübre yönetimi ile yakından ilgilidir. Mücadele esnasında sadece ergin uçan sineklerle uğraşmak tek başına çözüm getirmez. Sinekler yumurtadan çıkmadan önce mücadele başlatılmalıdır.

Sinek popülasyonu ile mücadelede sineklerin üreme ortamlarının bilinmesi önemlidir. Sineğe yarar sağlayan, bizim sineklerle mücadelemize engel olan bölgelerden biri de suluk çevreleridir. Suluk çevrelerindeki ıslaklık, kaçıran vanalardan sızan ya da ineklerin ağızlarından etrafa yayılan sular sineklere yaşam ortamı oluşturur. Sivrisinekler için en öenmli yaşam ortamı birikinti, durgun sulardır. Çiftlikte birikinti sular görünür haldeyse önlem almak gerekir. Ancak çiftliklerde gizli durgun su kaynakları da vardır. Örneğin; eski araba lastikleri, atık pet şişeler, kırık kovalar ve benzeri etrafta gizli sivrisinek üreme ortamları meydana getirirler. Sinekler özellikle yaz aylarında sürünün en önemli risk faktörü halindedirler. Süt verimini, işçi aktivitesini düşürdükleri gibi, ilaç masraflarının da artmasına sebep olurlar.

Etkili zararlı yönetimi, bir kerelik bir olay değil, bir süreçtir. Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) yaklaşımımız sayesinde, özel çözümlere dayalı ihtiyaçlarınız için öncelikle üreme zincirinin bloke edilmesi ile sinek mücadelesinin temelini oluşturup bu konudaki sorun ve sorumluluklarınızı üstlenmekteyiz.