Hamam Böceğinin Süper Gücünün Kaynağı Bulundu

Süper Böcek Hamam Böceği Süper Böcek Hamam Böceği Anka İlaçlama

Hamam Böceklerinin dünyanın tüm ekosistemlerinde en yaygın ve baskın tür olmasının bir çok nedeni vardır. Ancak okuyacağınız Cambridge Üniversitesi’ndeki bu araştırma ortaya koydu ki onlar sadece dünyaya en uyum sağlayan böcek değiller, aynı zamanda en güçlü olanlarından biri.

İngiltere Cambridge Üniversitesi' nde yapılan bir araştırma, bu böceklerin, kendi vücut ağırlığından 50 kat fazla kuvvetle ısırmaları için çenelerini turbo şarj edebildiklerini ortaya kondu.

Böceklerin güçlerini arttıran ve sonrasında ısırıkları için büyük bir destek sağlayan "yavaş hareket" kaslarından oluşan özel bir set kası vardır. Araştırmacılar Hamam Böceğindeki bu kasların, boyutlarına göre insanlardan beş kat daha güçlü bir kuvvetle ısırmalarına izin verdiğini buldular.

Cambridge Üniversitesi Zooloji Bölümü Araştırma görevlisi Dr. Tom Weihmann "Bu böcekler birçok ekosistemde kuvvetleri ile egemen bir rol oynamaktadır. Bu böceklerin çenelerini kullanarak uygulayabilecekleri kuvvet miktarını, davranışsal ve ekolojik süreçleri daha iyi anlamak biyolojik mühendisliğe ilham sağlamak adına önemli bir adım olacağını" söyledi.

Dr. Weihmann, “Bizim çalışmamız normal böceklerin ısırık kuvvetlerini ölçen ilk çalışmaydı. Ve Amerikan Hamam Böceğinin, (Periplaneta Americana), kendi vücut ağırlığından yaklaşık 50 kat daha güçlü bir ısırık kuvveti üretebildiğini bulduk.” dedi.

Göreli terimlerle, önceki çalışmalar da bir insan çenesiyle oluşturulan baskı kuvveti ile karşılaştırmalı araştırmalar, dişleri olan daha büyük hayvanlar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Ancak bu yeni çalışma, yatay olarak hizalanmış bıçaklara benzeyen çene sistemi kullanan hamamböceğinin olağandışı ısırma sistemine odaklanmıştır.

Hamam böcekleri bu çene sistemini parçalamak, kazmak, taşımak, savunmak ve yavrularını beslemek için kullanıyorlar. Ancak başlarının büyüklüğü, küçük olan bu yerin çok sıkı şekilde doldurulmasını gerektirmektedir.

Yani başlarının çok küçük olmasına rağmen çenelerinin bu kadar güçlü olmasının sırrı kullandıkları bu çene sisteminden kaynaklanmaktadır.

Bilim adamları, bu böceklerin çenelerinin bu kadar küçük bir alanda nasıl bu kadar güçlü çalıştığını keşfetmek için böceklerin ağızlarını farklı açılarda kullanmasını sağlayacak yüzlerce ısırığın gücünü ölçtüler. Isırıkların, daha kısa süren, daha zayıf ısırıklar ve daha uzun süren daha güçlü olan ısırıkların da farklı güç seviyelerinde olduğunu keşfettiler.

Dr. Weihmann, "Daha az, daha kısa ısırıklar nispeten hızlı kas lifleri tarafından üretilirken, daha uzun, daha kuvvetli ısırıklar maksimum kas gücüne ulaşmaları için zaman alan ek kas lifleri tarafından desteklenmekteydi" dedi. "Bu daha yavaş kas liflerinden oluşan ek kasların, bu böceklerin çenelerinin sürekli kavrama veya çiğneme sırasında 0.5 Newton'a kadar çıkabilmelerini sağlayacak ek bir kuvvet artışı sağladığını bulduk. Yavaş kas liflerinin kullanılması, bu küçük baş hacminde dahi en az kesit alanına çok etkili bir baskı veren kas kuvvetlerine sebep olmaktaydı." dedi.

Mühendisler, araştırdıkları ve buldukları bu çene-kas sisteminden ilham alarak, küçük ve güçlü motorlar ile desteklenmiş, güçlü cerrahi ekipman, makine ve sistemleri üretmeyi umuyorlar.

Okunma 5115 defa